Spring direct naar dehoofdnavigatie, desubnavigatie, dezoekfunctie, deinhoud

Waterbericht Kust en Rijnmondgebied

onderliggende pagina's

Kust en Rijnmondgebied

Kust 21 januari 2017, 10:00 - Volgend waterbericht: 22 januari, 10:00

Kust code groen

Kust - storm [2]

Kust en Rijnmondgebied

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

 • IJsselmeergebied

  Geen waarschuwingen

  Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 24 uur treedt geen verandering op van het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren.

 • Rivieren

  Waarschuwing Maas code geel

  Door de beschadigde stuw te Grave is de waterstand in het stuwpand Sambeek – Grave laag. De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven. De waterstand op de Rijn en de IJssel is lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven

  Lees meer

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland.

e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 0320 29 8888
i. Watermanagementcentrum