Spring direct naar dehoofdnavigatie, desubnavigatie, dezoekfunctie, deinhoud

Waterbericht Rijn en Maas

Rivieren

Geen waarschuwingen 21 februari 2017, 10:00 - Volgende waterbericht: 22 februari, 10:00

Geen waarschuwingen code groen

Stuw Grave

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven. Er is voldoende water in de Rijn om aan de watervraag van industrie en drinkwaterwinning te voldoen.

Maas

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

  • Kust en Rijnmondgebied

    Geen waarschuwingen

    Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

  • IJsselmeergebied

    Geen waarschuwingen

    Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 24 uur treedt geen verandering op van het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland.

e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 0320 29 8888
i. Watermanagementcentrum