IJmeer

Het IJmeer ligt tussen Amsterdam en Almere. In het Noorden grenst het aan het Markermeer. Bij Almere wordt het IJmeer door de Hollandse brug gescheiden van het Gooimeer.

In het IJmeer

In het IJmeer ligt de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg. Er bestaan plannen om een verbinding te maken tussen Amsterdam-IJburg en Almere dwars door het IJmeer. Ook Almere heeft plannen om woonwijken in het IJmeer te bouwen. Als deze plannen gerealiseerd worden, zou dit betekenen dat Amsterdam en Almere in de toekomst naar elkaar toe groeien.

Wist u dat...

  • ...het IJmeer is een belangrijk rustgebied voor vogels? In het gebied komen grote aantallen kuifeenden en toppereenden voor. Verder is het één van de belangrijkste pleisterplaatsen voor nonnetjes (een eendensoort) in Nederland.

Gegevens vaarweg

  • Diepte: -2,80 meter t.o.v. Meer Peil
  • Beroepsvaart-/CEMT-klasse: IV, Hernekanaalschip, Eenbaksduwstel
  • Recreatievaartklasse: AZM
  • Aansluitende vaarwegen: IJ, Gooimeer, Markermeer