Rijkswaterstaat zoekt slimme ICT-ers

Rijkswaterstaat zoekt slimme ICT-ers

We zijn op zoek naar ICT-ers. Specialisten die van buiten naar binnen acteren en overzicht over het functioneren van de IV in werkprocessen van IT hebben.

Slimmer en veiliger infrastructuur

Bij Rijkswaterstaat stap je in een grote, innovatieve IV-wereld die belangrijk is voor Nederland en steeds belangrijker wordt. Zo biedt big data mogelijkheden om nieuwe informatie en inzichten uit de enorme hoeveelheid data te genereren. Ook biedt IV ons steeds nieuwe oplossingen om het wegennet en de vaarwegen beter te benutten en veiliger te maken. Dankzij de informatietechnologie zal de infrastructuur van de toekomst nog slimmer en veiliger worden en beter aansluiten bij wat (vaar)weggebruikers nodig hebben. 

Neem bijvoorbeeld slimme vervoersnetwerken waarin (vracht)auto’s en schepen informatie uitwisselen met de infrastructuur en elkaar. Zodat een schip automatisch zijn snelheid aanpast aan het tijdstip waarop het de brug passeert. Of zodat de zelfrijdende auto veilig de weg op kan. En daarbij werken we vrijwel altijd samen met andere partijen, met elk een eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met de focus op samenwerking. 

Uiteraard moet al die IV goed worden beveiligd. Cybersecurity heeft dan ook een prominente plek in ons werk.

Centrale Informatievoorziening

De Centrale Informatievoorziening (CIV) is het organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat dat verantwoordelijk is voor alle ICT en Datamanagement. Bij de CIV werken ruim 900 specialisten verdeeld door het hele land, met het hoofdkantoor in Delft. Rijkswaterstaat is natuurlijk de grootste opdrachtgever, maar we werken ook veel samen met partners, kennisinstituten en marktpartijen, zowel binnen als buiten Nederland. 

Bekijk specifiek de verschillende ICT werkvelden van Rijkswaterstaat waarbinnen jij werkzaam kan zijn: 

Ervaringen

Meer weten over hoe het is om te werken bij Rijkswaterstaat? Bekijk onderstaande video en lees de testimonials van onze medewerkers.

Video

ICT-ers bij Rijkswaterstaat geven een inkijkje in hun werk.


(Op een bord staat: Welkom in het Testcentrum voor verkeerssystemen van Rijkswaterstaat. Een man:)

RUSTIGE MUZIEK

LEENDERT-JAN HOOIVELD: Het is nooit elke dag hetzelfde.

(Aldus adviseur Verkeerssystemen Leendert-Jan Hooiveld.)

Er is altijd wel weer een probleem waarvan je denkt: daar moeten we nou eens mee aan de slag gaan.
En in die zin is het soms veel dynamischer dan het bedrijfsleven.
PATRICK LOGGEN: Dat je echt iets doet wat er ook toe doet.

(Aldus projectmanager Patrick Loggen.)

Een stukje doorstroming voor de wegverkeersleider dat in ieder geval de Nederlandse snelwegen goed benut kunnen worden.
DICK JONKERS: Wij zorgen voor die systemen dat ze werken.

(Aldus projectdirecteur Dick Jonkers.)

Dat betekent langs het water heb je radarposten staan die dingen zien langs de weg heb je camera's staan die auto's zien bewegen.
En op basis daarvan hebben we een stuk techniek gebouwd waardoor die operator kan zien: hé, daar gebeurt wat, daar moet ik ingrijpen.
Deze systemen zijn communicatie en dus verbinding met de weggebruiker.
WIEBRAND BOUWKAMP: Je hebt met technologie te maken waarin Nederland echt een koploper is in de wereld.

(Aldus adviseur Techniek Vaarwegen Wiebrand Bouwkamp.)

Dit is echt de crème de la crème.
KORES WOUTERS: Wat hier staat, dat is technologie waarvan de modules op de markt beschikbaar zijn maar de combinatie daarvan kun je niet krijgen.

(Aldus systeemarchitect Kores Wouters.)

Die hebben we zelf ontwikkeld.
Het zijn systemen die je eigenlijk nergens anders in de wereld tegenkomt.
Het wordt bedacht voor Rijkswaterstaat.
Ik zat in een IT-bedrijf en dan sta je toch uiteindelijk altijd aan de zijlijn je kunt de projecten doen, maar je ziet nooit de resultaten van je projecten voor de overheid zelf.
Leuk aan werken bij Rijkswaterstaat is dat je opdrachtgever bent.
Het gaat over grote projecten, over veel geld en je kunt het verschil maken.
Je zit niet in een lijdzame positie, je bent in een leidende positie.
Dat betekent dat je met veel marktpartijen praat je onderhandelt met ze, spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheid je zorgt dat het gerealiseerd wordt.
WOUTERS: Wat je hier ziet, is de testopstelling schepen.
Voordat je systemen aan boord van een schip installeert moet het hartstikke goed getest zijn.

(Een snelvarende boot.)

RAYMOND KASTERMANS: Dit is een vrij nieuw schip, het is een jaar oud.

(Aldus mobiel verkeersleider Raymond Kastermans.)

Eigenlijk is alles aan boord ICT.
Het starten van de motoren gebeurt via de computer verlichting aan- en uitzetten gebeurt via de computer.
Mijn werk bestaat voor een groot gedeelte uit computers zowel aan boord als aan de wal.

(In een kantoor.)

Wij zijn hier de nieuwe werkplek voor de wegverkeersleider aan het testen.
De werkplek zoals die hier staat met verschillende applicaties daar kan een wegverkeersleider zijn werk mee doen.
WOUTERS: We hebben hier een testopstelling gebouwd die een hele exacte kopie is van een echt schip en daarmee kunnen we hier een hele goede test doen van de uiteindelijke omgeving, situatie zoals we die aan boord gaan installeren.
De grootste uitdaging is om al die verschillende systemen met elkaar te laten werken.
Als je in de verkeerscentrale kijkt, het is een 'control room' dat betekent dat daar 24/7 mensen aanwezig zijn om het verkeer te managen.
Grote beeldschermen en het zit vol met ICT, want als er buiten wat gebeurt dan gaan er 'triggers' af, dan gaan er belletjes rinkelen.
De weerhut die langs de kant van de weg staat, kent iedereen.
Vlak bij de weerhut staat een kast.
Deze kast zit vol met ICT die ervoor zorgt dat de informatie van de weerhut naar de verkeerscentrale wordt gezonden.
Dat gaat in dit geval via deze draadloze verbinding.
Daar komt de informatie dan in de verkeerscentrale en wordt het verwerkt en op basis daarvan wordt er bijvoorbeeld een strooiactie uitgezet.
De grootste uitdaging zit erin dat je de juiste informatie op het juiste moment aan boord brengt dat je de beperkte verbindingen die er zijn tussen schepen en de wal zo goed mogelijk gebruikt om die informatie ook op het juiste moment te krijgen.
Volgens mij als je zegt: Ik wil in dit vakgebied werken ik heb een opleiding die erbij past, dan is het zoeken waar het zit maar wat mij altijd opvalt, is dat er zo veel invalshoeken zijn dat het altijd wel past.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Testimonials

Stuur door