Ontmoet onze collega's

Ontmoet onze collega’s

De medewerkers van Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de infrastructuur van Nederland. Maak kennis met onze collega’s via onderstaande video’s.

ICT’ers bij Rijkswaterstaat


(Op een bord staat: Welkom in het Testcentrum voor verkeerssystemen van Rijkswaterstaat. Een man:)

RUSTIGE MUZIEK

LEENDERT-JAN HOOIVELD: Het is nooit elke dag hetzelfde.

(Aldus adviseur Verkeerssystemen Leendert-Jan Hooiveld.)

Er is altijd wel weer een probleem waarvan je denkt: daar moeten we nou eens mee aan de slag gaan.
En in die zin is het soms veel dynamischer dan het bedrijfsleven.
PATRICK LOGGEN: Dat je echt iets doet wat er ook toe doet.

(Aldus projectmanager Patrick Loggen.)

Een stukje doorstroming voor de wegverkeersleider dat in ieder geval de Nederlandse snelwegen goed benut kunnen worden.
DICK JONKERS: Wij zorgen voor die systemen dat ze werken.

(Aldus projectdirecteur Dick Jonkers.)

Dat betekent langs het water heb je radarposten staan die dingen zien langs de weg heb je camera's staan die auto's zien bewegen.
En op basis daarvan hebben we een stuk techniek gebouwd waardoor die operator kan zien: hé, daar gebeurt wat, daar moet ik ingrijpen.
Deze systemen zijn communicatie en dus verbinding met de weggebruiker.
WIEBRAND BOUWKAMP: Je hebt met technologie te maken waarin Nederland echt een koploper is in de wereld.

(Aldus adviseur Techniek Vaarwegen Wiebrand Bouwkamp.)

Dit is echt de crème de la crème.
KORES WOUTERS: Wat hier staat, dat is technologie waarvan de modules op de markt beschikbaar zijn maar de combinatie daarvan kun je niet krijgen.

(Aldus systeemarchitect Kores Wouters.)

Die hebben we zelf ontwikkeld.
Het zijn systemen die je eigenlijk nergens anders in de wereld tegenkomt.
Het wordt bedacht voor Rijkswaterstaat.
Ik zat in een IT-bedrijf en dan sta je toch uiteindelijk altijd aan de zijlijn je kunt de projecten doen, maar je ziet nooit de resultaten van je projecten voor de overheid zelf.
Leuk aan werken bij Rijkswaterstaat is dat je opdrachtgever bent.
Het gaat over grote projecten, over veel geld en je kunt het verschil maken.
Je zit niet in een lijdzame positie, je bent in een leidende positie.
Dat betekent dat je met veel marktpartijen praat je onderhandelt met ze, spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheid je zorgt dat het gerealiseerd wordt.
WOUTERS: Wat je hier ziet, is de testopstelling schepen.
Voordat je systemen aan boord van een schip installeert moet het hartstikke goed getest zijn.

(Een snelvarende boot.)

RAYMOND KASTERMANS: Dit is een vrij nieuw schip, het is een jaar oud.

(Aldus mobiel verkeersleider Raymond Kastermans.)

Eigenlijk is alles aan boord ICT.
Het starten van de motoren gebeurt via de computer verlichting aan- en uitzetten gebeurt via de computer.
Mijn werk bestaat voor een groot gedeelte uit computers zowel aan boord als aan de wal.

(In een kantoor.)

Wij zijn hier de nieuwe werkplek voor de wegverkeersleider aan het testen.
De werkplek zoals die hier staat met verschillende applicaties daar kan een wegverkeersleider zijn werk mee doen.
WOUTERS: We hebben hier een testopstelling gebouwd die een hele exacte kopie is van een echt schip en daarmee kunnen we hier een hele goede test doen van de uiteindelijke omgeving, situatie zoals we die aan boord gaan installeren.
De grootste uitdaging is om al die verschillende systemen met elkaar te laten werken.
Als je in de verkeerscentrale kijkt, het is een 'control room' dat betekent dat daar 24/7 mensen aanwezig zijn om het verkeer te managen.
Grote beeldschermen en het zit vol met ICT, want als er buiten wat gebeurt dan gaan er 'triggers' af, dan gaan er belletjes rinkelen.
De weerhut die langs de kant van de weg staat, kent iedereen.
Vlak bij de weerhut staat een kast.
Deze kast zit vol met ICT die ervoor zorgt dat de informatie van de weerhut naar de verkeerscentrale wordt gezonden.
Dat gaat in dit geval via deze draadloze verbinding.
Daar komt de informatie dan in de verkeerscentrale en wordt het verwerkt en op basis daarvan wordt er bijvoorbeeld een strooiactie uitgezet.
De grootste uitdaging zit erin dat je de juiste informatie op het juiste moment aan boord brengt dat je de beperkte verbindingen die er zijn tussen schepen en de wal zo goed mogelijk gebruikt om die informatie ook op het juiste moment te krijgen.
Volgens mij als je zegt: Ik wil in dit vakgebied werken ik heb een opleiding die erbij past, dan is het zoeken waar het zit maar wat mij altijd opvalt, is dat er zo veel invalshoeken zijn dat het altijd wel past.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Inkopers bij Rijkswaterstaat


(Een groot, verlicht gebouw in de schemering. Op de gevel staat: Rijkswaterstaat. Mensen met paraplu's lopen naar de ingang. Ze openen een deur met een pasje.)

RUSTIGE MUZIEK

EVERHARD FLOOR: Wij kopen niet honderd pennen in maar wij kopen eigenlijk grote projecten in.

(Aldus inkoopmanager Everhard Floor.)

Wij kopen een verbreding in van een snelweg tussen Utrecht en Veenendaal.
MARIJN VAN GOUDOEVER: Vanuit mijn rol als inkoopadviseur zit ik vaak op de projecten.

(Aldus inkoopadviseur Marijn van Goudoever.)

Maar voor specialistische kennis kan ik altijd terugvallen op m'n collega's van Inkoop.
WOP SCHAT: Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het gehele proces.

(Aldus contractmanager Wop Schat.)

Het begin is: vertalen inkoopbehoefte naar contract.
Als we dat contract gemaakt hebben, brengen we het naar de markt de aanbestedingsfase. Na de aanbesteding hebben we één opdrachtnemer die onze partner wordt en daarmee gaan we het werk realiseren.
FLOOR: Hoewel ik een van de jongsten in het team ben ben ik inmiddels wel een van de personen die het langst op dit project zit.
En dat betekent dat je veel van het project kent, en dat betekent ook dat je, doordat je de inhoud goed kent, ook leuke dingen kunt doen.
VAN GOUDOEVER: Het leukste in m'n werk vind ik dat je echt op verschillende projecten zit, grote projecten.
En dat is bij de aannemerij of de ingenieursdienst niet altijd het geval.
En je hebt hier een grote hand erin op welke projecten je daadwerkelijk terechtkomt.
SCHAT: Als je kijkt naar Everhard, daar wordt nu van verwacht dat hij als inkoopmanager een contract tot stand brengt.
Daar heb je al je tijd voor nodig, dat is het enige waar je mee bezig bent.
Marijn, op dit moment in de contractbeheersing die vergt niet al z'n tijd, dus hij kan meer dingen doen.
Neem als voorbeeld de kostendeskundige die wordt per project voor een aantal uren ingeschakeld en kan dus veel projecten tegelijk bedienen.
ERIK ARTS: We gaan dus door heel Nederland heen.
Daar waar een project wordt uitgevoerd, daar gaan we naartoe.

(Aldus kostenadviseur Erik Arts.)

In de praktijk betekent dat dat je met een project of zes, zeven tegelijk bezig bent.
Dus je hebt een grote diversiteit aan mensen waar je mee werkt een grote diversiteit aan projecten en wat ik leuk vind aan het werk bij de overheid is dat het maatschappelijk heel betrokken is.
FLOOR: Rijkswaterstaat is de grootste opdrachtgever in de grond-, weg- en waterbouw. De zaken die wij realiseren daar ben je zelf gebruiker van en die realiseren we voor een lange termijn.
Dus wat je nu bouwt, dat ligt er nog wel even.
De projecten worden steeds complexer en steeds groter.
Zij gaan ook steeds meer naar andere contracten.
Een contract tegenwoordig kan zomaar dertig jaar duren dus bouwtijd plus onderhoud.
FLOOR: Waar ik zelf bij betrokken ben, is bij een heel innovatieve contractvorm waar zowel het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de financiering bij de opdrachtnemer wordt gelegd.
VAN GOUDOEVER: Door in de inkoopfase goeie afspraken te maken over verkeershinder, kunnen we voorkomen dat in de realisatiefase mensen vaak in de file staan.
FLOOR: Wij kunnen het ons niet permitteren dat de weg niet beschikbaar is omdat dan heel Nederland vaststaat.
Op die manier richten wij ons contract in.
Om een voorbeeld te noemen: wij betalen de opdrachtnemer niet op het moment dat het werk gerealiseerd is maar we betalen op basis van beschikbaarheid.
En dan praat je over echt grote bedragen, hè?
Dat varieert van 100 miljoen tot 1,5 miljard en zelfs nog ver daarboven.
En daar mag je dus over adviseren. Niet dat ik daar elke nacht wakker van lig maar als je je dan realiseert hoeveel geld dat is ja, dan staat af en toe het zweet op je voorhoofd, van: gaan we de goeie kant op en hoe houden we dat dan onder controle?
FLOOR: Op het moment dat ik Dat heb ik wel 's dat ik over bepaalde dingen twijfel, dat ik ergens mee zit en denk: hoe zou je dat oppakken?
Dan heb je zo'n contractmanager waar je mee spart en waar je gedachten mee wisselt.
SCHAT: Het is een soort opleiding, van: kijk of ik mijn strategie mijn filosofie over kan dragen aan de ander.
Pakken ze het op en nemen ze dat mee, dan laat ik het langzaam los.
Onder de contractmanager krijg ik heel veel vrijheid om zelf m'n werkzaamheden in te richten.
Dat vind ik voor mij heel prettig, dat er iemand is achter je die eindverantwoordelijke is, maar tegelijk iemand die je ook de ruimte geeft om dingen te doen.
Ik kon dus nu ook mee naar de uitvoering en wat ik daar leuk aan vind is dat de zaken zoals we die in de aanbesteding geregeld hebben en waar 't contract het resultaat van is, dat je daar nu gewoon mee leert werken en de gevolgen daarvan ondervindt zodat je die ook weer mee kunt nemen bij nieuwe projecten.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Scheepvaartverkeersbegeleiding bij Rijkswaterstaat


(Vogels tegen een bewolkte hemel. Een boot op een brede waterweg. In de boot zit een man te schrijven voor een rij beeldschermen. De man:) 

RUSTIGE MUZIEK

RAYMOND KASTERMANS: Ons gebied is eigenlijk Zuid-Holland, om het zo te zeggen. 

(Aldus mobiel verkeersleider Raymond Kastermans.) 

En de verkeerspost bestrijkt daar een 20 procent van, in Dordrecht. 

Dus die hebben in 20 procent van ons gebied radardekking. 

ARIE LEEUWESTEIN: In totaal ongeveer 280 kilometer vaarweg en alles wat daarop gebeurt, daar krijgen wij dus de meldingen van binnen. 

En onze verkeerspost is dan 24 uur per dag bezet. 

(Aldus verkeersleider Arie Leeuwestein.) 

Dit is dan het gebied waar de nieuwe radarsector zou moeten komen. 

En dat behelst dan de Dordtsche Kil, Hollandsch Diep een stuk de Moerdijkbruggen ertussenin en dan de havens van Moerdijk. Het is met name de Moerdijk, de oversteek naar Moerdijk toe waar nu bij regelmaat bijna-aanvaringen plaatsvinden of aanvaringen. 

De scheepvaart moet dus geleid gaan worden daar, over de kruising heen ook en dat is wat er binnenkort gaat gebeuren. Er wordt een nieuwe radarpost bijgebouwd daar. 

PETER HOOGENDOORN: Voor de scheepvaart wordt het, denk ik een stuk veiliger, de kruising met het Hollandsch Diep en de Kil. (Aldus verkeersleider Peter Hoogendoorn.) 

En wat het voor ons inhoudt, is dat wij er hier, denk ik, een werkplek bij krijgen en dus ook meer personeel wel moeten hebben om dat ook te bemannen, zeg maar. 

PETER DRENT: Hierbinnen gaat er veel meer veranderen. 

(Aldus medewerker Planmatig Beheer en Onderhoud Peter Drent.) 

Hier staat het nu allemaal vol met computers en alles. Dat verdwijnt straks allemaal. De opzet van de desk wordt ook anders. 

Er komt echt een opstelling waarbij je alleen een frame ziet waar beeldschermen aan zitten. 

LEENDERT-JAN HOOIVELD: Ze vroegen om radar en dat is vaak vanuit gewoonte. 

(Aldus adviseur Verkeerssystemen Leendert-Jan Hooiveld.)

 Maar wat ze eigenlijk wilden, was een betrouwbaar beeld van de verkeersweg, van de vaarweg hebben. Waar zit een schip, waar gaat het heen? En radar geeft dat beeld maar er zijn ook alternatieven voor radar beschikbaar. 

WIEBRAND BOUWKAMP: Een van die technologieën is AIS het automatisch identificatiesysteem voor de scheepvaart. 

(Aldus adviseur Techniek Vaarwegen Wiebrand Bouwkamp.) 

En dat systeem zou, denk ik, een goed alternatief zijn voor de sector Kil-Hollandsch Diep. 

DRENT: Vanuit het district heb ik, zeg maar, de belangen verzameld vanuit de gebruiker en dat is de verkeersleider, hè die heeft z'n specifieke wensen. Die is bekend met een bepaalde werkwijze die is bekend met een softwarepakket, met meerdere softwarepakketten, natuurlijk. Die wens moet vertaald worden naar een functionele specificatie. 

BOUWKAMP: Daarom zitten we in het overleg. Peter is daarin mijn gesprekspartner. Peter vraagt aan mij: Wiebrand, wat voor mogelijkheden hebben we? Ik schets dan een aantal mogelijkheden. 

HOOIVELD: Wat ik probeer te doen, is een soort tolk zijn tussen de nautische sector met z'n eigen taalgebruik en z'n eigen gewoontes naar de techniek en de begrippen in de techniek. In de eerste plaats dat ze elkaar begrijpen waar het over gaat maar ik zet ook altijd discussies op scherp door naar de ICT altijd heel nadrukkelijk te vragen: Joh, wat is nou de waarde van je oplossing? En aan de nautische kant vraag ik altijd: Joh, je kunt van alles willen hebben maar wat heb je nu echt nodig? 

NICK WUFFEN: De radarposten die ergens neergezet worden langs het water moeten verbonden worden met deze centrale die gewoon ruim 20 kilometer verderop ligt. 

(Aldus projectadviseur Nick Wuffen.) 

Dan is het mijn taak om na te denken hoe wij die verbindingen van die punten die daar aan het water liggen, hoe we die hiernaartoe brengen. 

(Bouwkamp voor een kaart.) 

Hier op de kaart zie je wel een paar radarsensoren. Een radarsensor betekent dat er datacommunicatie naartoe gelegd moet worden en het aanleggen van datacommunicatie is erg duur. 

Met AIS kunnen we volstaan met één of twee zend-ontvanginstallaties en daarmee kunnen we het hele gebied afdekken. Hier zie je een situatie dus die zonder begeleiding van de verkeersleider niet kan gebeuren. 

Hier gaat dus een zeevaart een duwer met zes bakken voorbij net bovenstrooms de bocht van Rhoon. Nu komen er hier schepen aan. Dat heeft-ie van tevoren allemaal al kortgesloten met zowel de duwer de zeevaart en met het schip dat eraan komt anders krijg je de grootste problemen want deze gaat dus eventjes nog een duwer voorbij vóór een bocht en zonder goeie begeleiding is het onmogelijk dat dit gebeurt. 

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Ingenieurs bij Rijkswaterstaat


CAREL VAN BELOIS: Als projectmanager werk ik natuurlijk meestal hier gewoon op kantoor.

(Aldus projectmanager Carel van Belois.)

Maar ik moet soms ook naar de bouwplaats, om bij de aannemer te kijken of bij het werk te kijken of om met de aannemer te praten.

(Van Belois pakt een oranje veiligheidsjas en een witte helm van een kapstok.)

RUSTIGE MUZIEK

Ik ben er vanmiddag weer. Doei.
MARION MUIZELAAR-SLIJKERMAN: Ik heb nu kernteamoverleg van Techniek, Verkeer en Veiligheid.

(Aldus plaatsvervangend technisch manager Marion Muizelaar-Slijkerman.)

Daarin bespreken we elke week de belangrijke zaken van het project met elkaar. Dus ik ga nu de bespreking in met Pieter, Erik en André.

(Van Belois komt een gebouw uit en loopt naar een witte auto.)

LEVENDIGE MUZIEK

VAN BELOIS: Binnen ben je vooral in feite alles aan het regelen wat er moet gebeuren voor zo'n werk, maar buiten zie je 't gewoon echt gebeuren.
En als je buiten ziet wat een aannemer allemaal aan het doen is en hoe hard dat gaat, dat is gewoon ontzettend mooi om te zien.

(De auto rijdt over de A12. Rechts langs de weg is een bouwplaats met kranen. Van Belois op een nieuw stuk weg:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

VAN BELOIS: Ik ben als projectmanager verantwoordelijk voor het project als geheel, en binnen een technisch cluster is er een manager Techniek, Verkeer en Veiligheid die alles op dat gebied doet.
PIETER BLOKLAND: Je kunt je voorstellen, met zo'n groot project dat er wel zaken gebeuren die we van tevoren niet helemaal verwacht hadden.

(Aldus manager Techniek, Verkeer en Veiligheid Pieter Blokland.)

En dan is het zaak dat we met elkaar, Rijkswaterstaat en opdrachtnemer wel weer de juiste keuzes maken.
Want uiteindelijk willen we wel een weg opgeleverd krijgen die én veilig is én er goed bij ligt.
Als we een bericht krijgen vanuit de verkeerscentrale dat er iets op de weg is gebeurd en er een rood kruis boven staat of bijvoorbeeld 70, dat de snelheid naar beneden moet dan nemen wij daarover contact op met de aannemer.
ANDRÉ PLOEG: Ik ben vooral bezig met dynamisch verkeersmanagement binnen Rijkswaterstaat.

(Aldus adviseur Verkeerssystemen André Ploeg.)

Dus op de snelwegen het verkeer regelen door middel van de 50-70's die je boven de weg ziet knipperen of de dynamische route-informatiepanelen waarop dus staat hoe lang de file is of welke kant je op moet en die verbinding met de verkeerscentrale waar dat allemaal gecoördineerd wordt.
MUIZELAAR: En wat je duidelijk merkt, is dat je aan de ene kant een langetermijnvisie nodig hebt maar ook heel snel moet reageren als er buiten iets gebeurt.
De grootste uitdaging is toch om zo'n project soepel te laten verlopen, eigenlijk.
Dat je toch alle hobbels die optreden, alle dingetjes die gebeuren dat je steeds ze ziet aankomen, op tijd anticipeert en voorkomt dat het daarmee ergens misgaat.

(Een graafmachine schept grond op. Een man loopt achteruit met een kleine wals. Marion Muizelaar in een hal:)

RUSTIGE MUZIEK

MUIZELAAR: Afhankelijk van je eigen ambitie kun je richting inhoudelijk doorgroeien of meer de lijnmanagement-functie, als dat interessant voor jou is.
BLOKLAND: Ik ben begonnen als wiskundige en heb me toen beziggehouden met simulatiemodellen om de waterstanden langs de kust uit te rekenen.
Dus je ziet dat je binnen zo'n organisatie hele andere zaken kunt gaan doen.
PLOEG: Ik werk aan meerdere projecten tegelijk.
Op dit moment aan twee hoofdprojecten: de A12 Lunetten-Veenendaal en ik ben bezig met de tunnelstandaard, om die te gaan beheren.
Je ziet ook mensen doorgroeien van Inkoop naar Contract naar Projectmanagement of van Inkoop naar Advies of van Techniek naar Contract.
Dus je kan heel veel verschillende dingen doen.
MUIZELAAR: Nu vervul ik de rol van plaatsvervanger binnen het project A12 Lunetten-Veenendaal en het is wel mijn bedoeling om door te groeien naar een zelfstandige technisch manager-rol.
VAN BELOIS: Je moet toch een beetje ambitieus zijn, ook inhoudelijk.
Je moet er iets van willen maken, er een beetje hart voor voelen en je moet een link kunnen maken tussen veel disciplines die betrokken zijn.
Het is techniek, natuurlijk, want het is een bouwproject maar naast techniek is het ook heel veel organisatie.
Hoe organiseer je het, hoe koop je 't in, hoe werk je met een aannemer samen?
En er is heel veel omgeving, met alle aspecten van communicatie samenwerken, onderhandelen, en die mix van dingen om dat te integreren in een werk, hè, dat maakt het leuk en dat soort mensen heb je nodig.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Waterprojectmanagement bij Rijkswaterstaat


(Een volle maan verlicht een donkere nacht. In een haven loopt iemand naar een boot. De man gooit een touw op de kade en de boot vaart weg. Het wordt licht. De boot vaart op een rivier. Een man:)

RUSTIGE MUZIEK

MICHEL PAANS: Aan het begin van de dienst melden we ons in bij de post.

(Aldus gezagvoerder Michel Paans.)

En dan krijgen we eventueel bijzonderheden te horen.
NORBERT VAN LOPIK: Je weet nooit wat je tegen gaat komen die dag.

(Aldus verkeersleider Norbert van Lopik.)

Iedere dag is anders en vooral hoe complexer, hoe beter.

(Paans op z'n boot:)

PAANS: Bij hen komen alle meldingen binnen.
Schepen bellen niet naar ons, maar bellen naar de verkeerspost als er iets aan de hand is.
VAN LOPIK: Alles wat er gebeurt, komt hier binnen en als er ergens iets aan de hand is, kijken we waar onze boten zitten en de dichtstbijzijnde sturen we ernaartoe.
RAYMOND KASTERMANS: Wij zijn ondersteunend aan een verkeerspost.

(Aldus mobiel verkeersleider Raymond Kastermans.)

Als er iets gebeurt, ook onder radardekking dan is het toch vaak dat er een boot ter plaatse gaat nog om daar het verkeer te gaan regelen.
ARIE LEEUWESTEIN: De hoofdtaken van deze post zijn de verkeersbegeleiding, de radarbegeleiding.

(Aldus verkeersleider Arie Leeuwestein.)

Twee collega's rechts van mij zitten achter de radar.
PETER HOOGENDOORN: Wij begeleiden de scheepvaart over de kruising in Dordt.

(Aldus verkeersleider Peter Hoogendoorn.)

We zorgen dat ze veilig en vlot hun weg kunnen vervolgen.
Dat doen we door middel van radarbeelden en camerabeelden.
LEEUWESTEIN: Wij bevinden ons hier in Dordrecht op een hoofdtransportas en die hoofdtransportassen, dat zijn de goederen die vervoerd worden vanaf Europoort naar Duitsland, het achterland.
Ongeveer zijn er 180.000 scheepsbewegingen per jaar, dus dat zijn er heel veel dus u begrijpt dat die collega's het soms heel druk hebben.
Je hebt vier werkplekken en op alle vier kom je op een dag.
Iedere twee uur wissel je van plaats.
Het is leuk om contact te hebben met de schippers en om te kijken of alles in orde is, zeg maar.
De functie van Raymond is meer het verkeer leiden, controles doen en wat minder direct met het varen op zich bezig zijn.
Hij vaart mee en hij kan mij ook vervangen, want we kunnen allemaal varen aan boord maar het is mijn taak om te varen.
KASTERMANS: We gaan een binnenvaartcontrole doen bij het schip dus we gaan kijken of z'n papieren in orde zijn Certificaat van Onderzoek, Certificaat van Goedkeuring, meetbrieven.
We gaan kijken wat voor producten hij inheeft en of hij die mag vervoeren.
Dus we hebben een hele lijst die we afwerken.
PAANS: Omdat ik dus ook door wil stromen, loop ik ook vaak mee met Raymond.
KASTERMANS: Het vergt een grote verantwoordelijkheid en een grote zelfstandigheid heb je ervoor nodig.
Ik heb geen baas boven me die zegt: Jullie gaan nu dat doen of jullie gaan nu dat doen dus het is aan ons, zeg maar, om de dag vol te maken.

(Van Lopik neemt de telefoon op.)

Goedemiddag, verkeerspost Dordrecht, Van Lopik.

(Hij houdt de telefoon bij z'n oor en maakt aantekeningen.)

Oké, dan houden we hem dicht.
Bedankt. Doei.

(Van Lopik belt iemand op.)

Goedendag, met Norbert van Lopik, post Dordrecht.
Wil je de Papendrechtse brug dichthouden? Er komt met spoed een ambulance over.
VAN LOPIK: Er kwam een melding van de gemeentelijke meldkamer Zuid-Holland Zuid dat er een ambulance met spoed over de Papendrechtse brug moet.
Tien voor is eigenlijk de normale tijd dat hij open zou gaan maar voor de zekerheid melden we dan: Doe de brug niet open want er komt een ambulance aan met spoed, die moet erdoorheen.
Dan geef je door aan de brugwachter dat ze de brug dichthouden.
KASTERMANS: Buiten handhaving is alles wat op, rond en bij het water gebeurt, valt onder ons.
Onder andere incidenten, dan gaan we in overleg met politie, brandweer of in ieder geval de hulpdiensten die dan daar ter plaatse zijn om de calamiteit zo vlug mogelijk op te lossen met zo min mogelijk nevenschade aan milieu en economische schade aan andere schepen.
PAANS: Hiervoor heb ik op de binnenvaart gezeten, een binnenvaarttanker.
Je zat daar een beetje vast in hetzelfde dingetje dat je elke keer weer deed.
Hier heb je veel meer afwisseling en er komt veel meer bij kijken.
HOOGENDOORN: Sowieso alle binnenvaartopleidingen had ik al gedaan maar die heb je hier ook nodig en daarnaast nog interne opleidingen zoals voor dit werk heb je een aparte opleiding nodig.
Buitengewoon opsporingsambtenaar-diploma's en dat soort dingen moet je hier allemaal halen.

(De boot van Paans en Kastermans vaart over de rivier.)

PAANS: Als het aan mij ligt dan ga ik wel voor dezelfde functie als wat Raymond nu doet eventueel ook nog verder, dat is wel iets wat absoluut mogelijk is.
Door heel veel cursussen te doen, kom je daar vanzelf in.
Door heel veel ook mee te lopen, kom je daar vanzelf in door.
Rijkswaterstaat is zo groot, het is zo'n grote dienst dus met de goede opleidingen kan je altijd intern solliciteren naar een andere functie, maar ik zou wel iets ambiëren wat wel onregelmatige tijden heeft, dat vind ik altijd nog wel leuk werk.
Ik vind het werk prettig. En met wisselende diensten heb je ook weleens een keer dat je overdag thuis bent of 's morgens.
Zeker ook met kleine kinderen, dat je daar ook een keer tijd voor hebt.
Je hebt middagdiensten, nachtdiensten. Het heeft ook zijn voor- en nadelen en dat vind ik juist het leuke ervan.

(De boot vaart verder. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Wegenprojectmanagement bij Rijkswaterstaat


CAREL VAN BELOIS: We gaan nu naar het werk langs de A12.

(Aldus projectmanager Carel van Belois.)

Ik heb met de aannemer daar afgesproken.

(Van Belois stapt in een witte auto met daarop in zwarte letters de tekst: Rijkswaterstaat. De auto rijdt over de A12. Van Belois op een bouwplaats:)

LEVENDIGE MUZIEK

VAN BELOIS: Ik zeg weleens: De A12 op dit moment tussen Lunetten en Veenendaal dat is de langste bouwplaats van Nederland.
MARION MUIZELAAR-SLIJKERMAN: Het project gebeurt onder hoge tijdsdruk.

(Aldus plaatsvervangend technisch manager Marion Muizelaar-Slijkerman.)

EVERHARD FLOOR: Het project A12 waar ik bij betrokken ben is een van de dertig Spoedwet-projecten van Eurlings de vorige minister van ons ministerie.

(Aldus inkoopmanager Everhard Floor.)

WOP SCHAT: Het traject van de A12 is niet alleen een wegverbreding in het kader van de Spoedwet.

(Aldus contractmanager Wop Schat.)

Het is een complete reconstructie van de weg, waarbij we alles vervangen.
We bouwen als Rijkswaterstaat niet zelf, dus we laten een aannemer het werk bouwen.
Maar dat betekent dat je je eigen ideeën over zo'n project moet overdragen aan een aannemer.
Dat doen we via de inkoop en via aanbesteding.
Als de opdrachtnemer eerder klaar is, krijgt hij eerder zijn geld, en meer geld.
Hij gaat dus een afweging maken van: wat kost het mij om bijvoorbeeld in de weekenden te gaan werken of met dubbele ploegen te gaan werken? En wat levert het mij op?
Als je in een inkoop slaagt om de juiste prikkels in te bouwen dan kun je een aardig goed plan brengen.
En dan moet je dus veel met elkaar overleggen intern omdat dat de combinatie is weer vanaf de verbinding eigenlijk van techniek, inkoop, omgeving en de beheersing in zijn totaliteit.
PIETER BLOKLAND: De hinder die je hebt voor de weggebruiker daar moet je wel afspraken over maken.

(Aldus manager Techniek, Verkeer en Veiligheid Pieter Blokland.)

En om dat goed te beleggen in je contract, hebben projecten binnen Rijkswaterstaat die rol van technisch manager, die zich dus richt op de wat-vraag.
Wat willen we nou precies als Rijkswaterstaat?
We zijn over 27 kilometer bezig en het is eigenlijk allemaal bedoeld om de overlast in zijn totaliteit zo kort mogelijk te maken.
Op zo'n lang traject gebeurt er natuurlijk ook weleens iets buiten de schuld van de aannemer om waardoor de snelheid op de weg naar beneden moet.
En ook op dat moment registreren wij dat omdat wij afspraken hebben gemaakt met hem over de maximale hinder die mag optreden tijdens de werkzaamheden en de beschikbaarheid van de weg.
Wij betalen niet zodra hij klaar is maar wij betalen elk kwartaal een beschikbaarheidsvergoeding.
Het meest uitdagende in mijn huidige werk vind ik dat je letterlijk in de werkelijkheid buiten dingen aan het veranderen bent dat je daar invloed op mag uitoefenen.
Wat je hier ziet, is het nieuwe viaduct Maarsbergen dat wordt in twee fases gebouwd.
Dit is de eerste fase, die is zo meteen vier weken sneller klaar dan we dachten.

(De witte auto rijdt over de snelweg.)

Ze zijn dus langs het hele traject bezig dus we gaan nu even op een andere plek kijken, bij de aansluiting Driebergen.

(Van Belois bij een wals.)

Hier wordt vandaag 3.300 ton in gedraaid omdat het vandaag mooi weer is maar dan nog is 3.300 ton wel veel.
Dat doen ze om hier zo snel mogelijk klaar te zijn.
SCHAT: Sneller in het kader van de Spoedwet.
Die Spoedwet behelst meer asfalt, meer rijstroken.
Maar daarnaast is het project A12 ook een reconstructieproject dus waarin we niet alleen het asfalt vervangen maar ook alle installaties, alle geleiderails, alle lichtmasten alles wat maar op en om de weg zich bevindt, wordt vervangen.
ANDRÉ PLOEG: Bij de A12 ben ik disciplineleider installaties.

(Aldus adviseur Verkeerssystemen André Ploeg.)

Installaties, daar valt dynamisch verkeersmanagement onder zoals die vijftig en zeventig boven de weg en route-informatiepanelen, waar dus de filelengte en zo op staat.
Voor de A12 moet ervoor gezorgd worden dat die spullen die de opdrachtnemer daar neerzet ook goed gekoppeld worden met de verkeerscentrale zodat de wegverkeersleiders daar netjes alles kunnen aansturen en dat de spitsstrook geopend kan worden, als ze straks in gebruik genomen wordt.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van Rijkswaterstaat.)

Stuur door